Drie mannen in een zwembad, vermoedelijk te Jogjakarta