De woning "Henny" van een bedrijfsmedewerker bij de fabriek "Pakoenden" van de NV Oliefabriek Van Dongen
N.V. Oliefabriek Van Dongen, Blitar 's-Gravenhage. Proefwoning geëmployeerden 1916. Fabriek Pakoenden.