Groepsportret voor de Poerworedjosche Volkscredietbank
[Purwaredjo] circa 1920 De eerste heer van rechts (boven de pijl) met een witte toetoepjas is de laatste bupati van Koetoardjo Raden Adipali Haris Poerbo Adikoesoemo. Rechts achter hem staat zijn echtgenote (en daarna volgen rechts de overige inlandse
dames. (De Europese dames staan links van de bupati.) Ontvangen op 16 juni 1995 op de Pasar Malam. Poerworedjosche Volkscredietbank