Woningen, mogelijk voor het personeel van de Deli Spoorweg Maatschappij, oostkust Sumatra