Hoofdkantoor van de Buitenzorg Volkscredietbank op Java met links beneden de wachthal voor klanten.
Bovenverdieping woning v.d. Administrateur.