Gouverneur van Sumatra's Oostkust L.C. Westenenk stapt uit zijn auto voor de opening van de theefabriek te Permanangan in de afdeling Simaloengoen