Hollands-Inlandse School van de Cansius-vereniging en een kerk (links) te Poerworedjo