De zuidelijke uitgang van de aloen-aloen te Jogjakarta