Straatgezicht in een vernielde stad, tijdens de eerste politionele actie
21 jul - 5 aug 1947. 1e PA. Genie Opmars Tjiandjoer - Kuningan