Gevolg van gouverneur-generaal A.C.D. de Graeff in het huis van de resident te Sibolga