Trein bij de halte Barat achterop een pompstation voor melasse van de suikerfabriek Poerwodadi bij Magetan