Halte Barat bij suikerfabriek Poerwodadi bij Magetan