Hotel / sanatorium Ngamplang bij Garoet
Rusthuis boven Garoet