Verkeersdrukte op De Groote Postweg Oost in de binnenstad van Bandoeng
Bandoeng. Straathoek in de binnenstad in 1938. Braga / Gr. P. Oost