1e luitenant H.W. Hartwig van het KNIL voor een pendopo, vermoedelijk tijdens zijn tournee door de onderafdeling Wahai op Ceram