Nieuwbouw ten behoeve van kook- en verdampingspannen voor suikersap in de suikerfabriek Peterongan nabij Djombang