Controleur P. Scheffer en echtgenote in de tuin van hun huis te Penoeba, onderafdeling Lingga