De Javasche Bank en het Gouvernementsbureau te Padang, Sumatra`s Westkust
Gebouw Javaansche bank en gouvernements bureau