Gebouw van de Javasche Bank, Semarang
Semarang. Javase Bank.