"97. Een vrouwenhuisje (baga) binnen Kampoeng Langa Gedak (onderafd. Ngada, Midden-Flores), van de open N.-zijde gezien, van uit de daar vlak tegenover gelegen ngadoe. men ziet door de slechts deels opene andere zijde der baga (Z.-zijde), zoals ook de W.-