Aloen-aloen te Benkoelen met op de achtergrond het terrein van de Topografische Dienst