Jet en Henk van der Meer met bezoek onder de waringinboom 'de grote flamboyant' in hun tuin op de theefabriek Malabar op de Gedeh bij Tjiandjoer