Het gouverneurshuis te Jogjakarta in feestverlichting ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina