Karel Toet (rechts) en Antje Toet-Miedema eten in Hotel Sarangan op de Goenoeng Lawoe bij Magetan