Locomotief bij de halte Barat op de weegbrug van suikerfabriek Poerwodadi bij Magetan