Kleine villawijk bij de Centrale werkplaats der Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij te Djokjakarta
Woningpark bij de Centrale Werkplaats te Djokja.