Waringins op de aloen-aloen te Jogjakarta, in 1756 geplant door de eerste sultan