Graf van P.J. de Gruyter, commandant van de Marechaussee, op het kerkhof aan het Hooge Pad te Makassar