Gang van de bijgebouwen in de woning van assistent-resident Christiaan Abbenhuis te Jogjakarta