Gebouw van de Leiding Water Voorziening (LWV)
Aruba. Leiding Water Voorziening. Oranjestad