Adjudantenpaviljoen bij het landhuis van de gouverneur-generaal te Tjipanas aan de weg van Tjiandjoer naar Buitenzorg