Ereboog bij het station van Padang aan de westkust van Sumatra tijdens het bezoek van Gouverneur-Generaal Van Limburg Stirum.