Het station van Bangoen Poerba, langs de Deli-spoorlijn, oostkust Sumatra