De biljartzaal in het herstellingsoord en rusthuis nabij Garoet