Een moskee en een adathuis, beide voorzien van fraai houtsnijwerk, te Pajakoemboh in West-Sumatra