"Hut of wachthuisje op den berg Koenoeng Rinkit [i.e. Goenoeng Ringgit], waar de Javanen, die de zwavel uit den krater naar beneden pikelen [sic], elkander aflossen. De hut is van bamboe gebouwd."