Station Semarang-West (Pontjol) van de Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij kort na de opening in 1914
Station Semarang-West der Semarang Cheribon Stoomtram Mij.