Turn demonstratie van kinderen bij opening kindertehuis, Medan, juni 1948.
Turn demonstratie van kinderen bij de heropening van het Kindertehuis van het Leger des Heils te Medan. Juni 1948.