Bankgebouw met auto op Java
N.I. Handelsbank Pekalongan 1920