Het postkantoor en het gebouw van de Nederlands Indische Escompto Maatschappij
Openbare gebouwen te Bandung worden zo spoedig mogelijk hersteld.