Het Grand Hotel te Tjiseroepan
Het Grand Hotel Tjiseroepan bestond uit een hoofdgebouw waarin eet- en recreactiezaal en administratie. De gasten verbleven in separate pavillioens.