B. Vrijburg, gouvernementsveearts in Bandoeng, en (rechts) G.A. van Lier, gouvernementsveearts op Sumatra's Oostkust, voor diens huis te Kabandjahe