Brug over de Kroeëng Daroe bij de kraton van Koetaradja