Het nieuwe kantoorgebouw der Handelsvereeniging "Amsterdam" aan het Komedieplein te Soerabaia gebouwd in de jaren 1921-1925
Ter herinnering aan de opening van haar nieuw kantoorgebouw te Soerabaia aangeboden door de Handelsvereeniging "Amsterdam"