's Lands Koepok Inrichting en het Instituut Pasteur, exterieur van het gebouw, Bandoeng.
's Lands Koepok inrichting en het Instituut Pasteur Bandoeng.