Luchtfoto van de Nederlands-Indische Veeartsenschool en het Theeproefstation, Buitenzorg
Luchtfoto van de Ned. Indische veeartsenschool, geopend 30 Juni 1928.