Het herstellingsoord en rusthuis nabij Garoet
Herstellingsoord en rusthuis boven Garoet.