Kantoor van de Javasche Bank in Bandjermasin
Javasche Bank met sirappen dakbedekking. Bandjermasin. Borneo.