Verkeersagent op het kruispunt van de Bragaweg met de Groote Postweg, Bandoeng
Bandoeng. Stadsgedeelte met verkeersagent.