Bedoks achterpoortje te Jogjakarta, vermoedelijk bij de huishoudschool